Studenti

tato lekce je vhodná pro úplné začátečníky, kteří znají pravidla výslovnosti ve španělském jazyce.

Předpokládaný čas

1,5h (2VV)

Téma

představování, pozdravy, osobní údaje, základy stavby věty

Cíl

Cílem hodiny je, aby se student uměl představit a mluvit o druhých.

Plán lekce:

 • SALUDOS (pozdravy)
  Hodinu začnu pozdravem podle denní doby a vysvětlím studentovi, kdy používat ostatní výrazy. Doplňujeme české názvy a vysvětlujeme denní období u každého pozdravu
 • PRESENTACIÓN (představení)
  Říkám věty o sobě a ptám se klienta. Klient odpovídá podle vzoru. Doplňujeme údaje o klientovi. Podle náročnosti si říkáme další možnosti a dopisujeme do PDF
 • PREGUNTAS (otázky)
  Ptám se klienta na otázky, odpovídá již bez vzoru. Pomáhám podle potřeby klienta.
 • ¿QUIÉN ES? (Kdo je to?)
  Klient čte text o známe osobnosti v 1. os. jednotného čísla. Překládáme výrazy, které jsou potřeba. Klientovi jsou pak dány vyčasové slovesa ve 3. os.j.č, které pak doplňuje do textu. Pokud je klient šikovný: Následně se ptám klienta na otázky o známe osobnosti a on odpovídá již bez vzoru.
 • VERBOS (časování sloves)
  Klient má před sebou věty které dělí do tří skupin podle slovesných tříd. Klientovi je vysvětleno časování sloves v jednotném čísle a následně si řekneme význam sloves a tvoříme věty spojováním částí vět a správným časováním sloves.
 • ¡ADIÓS! (rozloučení)
  S klientem se loučím a říkám další možnosti rozloučení.
 • DOMÁCÍ ÚKOL
  Klient napíše věty o sobě a nějakém rodinném příslušníkovi + dostane k poslechu audio o jiné osobě.

Alejandro Sanz - Deja que te bese

K procvičování probrané látky:

Slovní spojení, které klient může procvičovat a opakovat si až do přístí lekce.