martes

POZNÁMKY K VIDEU:

hablar con su madre - desayunar una tostada - pasear con sus perros - tomar un café - navegar por internet - entrar en el trabajo - escuchar música - trabajar ocho horas

-o

-as

-a

-amos

-áis

-an

VIDEO:

Příslovce a příslovečné výrazy vyjadřující čas

ahora - teď

luego/después - potom

después de comer/de la comida - po jídle

antes de dormir - před spaním

hoy - dnes

tarde - pozdě

a tiempo - včas

temprano  - brzy

siempre - vždy

desde hace cuatro años - 4 roky

durante de las vacaciones - během prázdnin

para las vacaciones - na prázdniny

por la mañana/tarde/noche - ráno, odpoledne, večer

a veces/de vez en cuando - občas

a menudo/con frecuencia - často

primero - nejprve

por primera vez - poprvé

todos los días/ cada día - každý den

todas las mañanas/tardes/noches - každé ráno, odpoledne, večer (noc)

a las seis de la mañana/de la tarde - v šest ráno, odpoledne

(casi) nunca - (skoro) nikdy

toda mi vida - celý můj život

Příslovce si párkrát přečtěte. Budeme je trénovat celé dva týdny, tak se nelekejte, že je toho dneska víc :-)

Na konci stránky si je můžete procvičit.

Procvičte si: