Martes

VIDEO:

POZNÁMKY

 20 veinte - 30 treinta - 40 cuarenta - 50 cincuenta               60 sesenta - 70 setenta - 80 ochenta - 90 noventa           100 cien

22 veintidos - 33 treinta y tres, 44 cuarenta y cuatro - 55 cincuenta y cinco - 66 sesenta y seis - 77 setenta y siete - 88 ochenta y ocho - 99 noventa y nueve - 111 ciento once

Čísla 0-29:

POZNÁMKY

cero - uno - dos - tres - cuatro - cinco - seis - siete - ocho - nueve - diez - once - doce - trece - catorce - quince - dieciseis - diecisiete - dieciocho - diecinueve - veinte - veintiuno - veintidos - veintitres - veinticuatro - veinticinco - veintiseis - veintisiete - veintiocho - veintinueve - treinta

VIDEO:

Procvičte si:

Tento kurz jsem vytvářela dlouhý čas a věnovala mu hodně energie. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a je porušením autorského zákona. Pokud se vám líbí a chcete ho sdílet s ostatními, odkažte je na moje webové stránky a umožněte mi tak, abych mohla vytvářet další hodnotný obsah zdarma nebo za co nejnižší sazby.

Pokud máte k obsahu jakoukoli otázku nebo jste někde našli chybu, můžete se obrátit na kurz@petravronkova.cz.

Ráda bych i nadále vytvářela materiály a kurzy, které vám pomůžou ve studiu španělštiny.

Pokud chcete ve studiu pokračovat, podpořte mě libovolnou částkou.

1027881658/6100

DĚKUJI