Plán lekce španělštiny

kurzy-zebra.cz

Studenti

tato lekce je vhodná pro začátečníky, kteří ovládají výslovnost, časování pravidelných a některých nepravidelných sloves, rody a členy a znají rozdíl mezi hay x estar.

Předpokládaný čas

1,5h (2VV)

Téma

EN LA CIUDAD
ve městě

Cíl

Cílem hodiny je, aby se student uměl zeptat na cestu přip. navést druhého.

1. INTRODUCCIÓN - Úvod

Na úvod každé lekce používám na rozehřátí tyto otázky. Po zodpovězení všech otázek se ptám na další novou otázku. Student pak umí plynule odpovědět na po každé více otázek. 

2. VOCABULARIO - Slovní zásoba

Na naučení nové slovní zásoby většinou používám obrázkovou prezentaci. Pro začátek, k tématu zmiňuji slova, která jsou velmi intuitivní nebo podobná mateřskému jazyku studenta.

3. GÉNEROS - rody (muž./žen.)

Naučená podstatná jména roztřídíme podle rodů, abychom s nimi mohli dále snadněji pracovat. Student čte slova z prezentace a určuje rod

feminino

 • pizzería
 • escuela
 • farmacia
 • cafetería

masculino

 • supermercado
 • cine
 • veterinario
 • banco
 • hotel
 • bar
 • restaurante
 • museo
 • hospital

4. PREPOSICIONES - Předložky

Student čte věty a hádá o jakou přeložku jde podle plánku níže. Po seznámení se se všema 4 předložkama, procvičujeme formou otázky a odpovědi.

poznámka: DE + EL = DEL

¿Dónde está la/el ... ?

Kde je...?

La farmacia está al lado de la escuela. 

El museo está a la derecha de la cafetería.

El hospital está a la izquierda del banco

La pizzería está enfrente de la farmacia.

El banco está entre de la pizzería y del hospital

 

al lado de - VEDLE

a la derecha de - NAPRAVO OD

a la izquierda de - NALEVO OD

enfrente de - NAPROTI

entre - MEZI

 

5. OPAKOVÁNÍ ROZDÍLY MEZI HAY x ESTAR

opakování již probrané gramatiky: vysvětlení rozdílu, udání příkladu a vyčasování obou sloves.

 

ESTAR

localizamos la cosa (el, la)

La caferería está al lado de la escuela.

HAY

hablamos de existencia de una cosa (un, una, número)

¿Hay una cafetería por aquí?

6. ČASOVÁNÍ NOVÝCH SLOVES:

Zatímco sloveso GIRAR se časuje pravidelně, SEGUIR je nepravidelné (E-I). IR je totálně nepravidelné.

7. KONVERZACE: mapa + procvičování znalostí probrané látky

 • Buenas tardes, ¿hay un restaurante por aquí?
 • Muy buenas. Sí, hay uno por aquí.
 • ¿Dónde está el restaurante?
 • El restaurante está al lado del veterinario.
 • ¿Cómo voy hasta allí?
 • Vas todo recto y en la primera calle giras a la derecha. Allí está el restaurante...

wedos