Co nás tento týden čeká:

Ve městě

 • slovní zásoba
  ve městě, rody podstaných jmen
 • 3x být
  rozdíl mezi ser, estar a hay, časování sloves v jednotném čísle
 • Předložky
  al lado, a la derecha de, a la izquierda de, enfrente de, entre
 • pravidelná a nepravidelná slovesa
  llegar, ir, girar, seguir,
 • Jak se tam dostanu?
  Popsat cestu podle mapy

Pondělí:

SLOVNÍ ZÁSOBA + PŘEHLED RODŮ PODSTATNÝCH JMEN

la farmacia, la pizzería, el supermercado, el cine,

el veterinario, el bar, el hotel, el banco,

el restaurante, la cafetería

Úterý:

SER, ESTAR A HAY

sertrvalé vlastnosti a vztahy, původ, národnost, zaměsnání, vlastnictví, apod.
estarpřechodné stavy, umístění, poloha
hayneosobní slovesný tvar. Je/Jsou, náchází se, existuje, vyskytuje. Ptáme se většinou na existenci něčeho. Hay + číslo

Středa:

PŘEDLOŽKY

AL LADO DE...vedle...
A LA DERECHA DE...napravo od...
A LA IZQUIERDA DE...nalevo od...
ENFRENTE DE...naproti od...
ENTRE ... y ...mezi... a ...

DE + EL = DEL
A + EL = AL

Čtvrtek:

SLOVESA

llegarllego - llegas - llega
irvoy - vas - va
girargiro - giras - gira
seguirsigo - sigues - sigue

Pátek

JAK SE TAM DOSTANU?

Vas por aquí todo recto y a la derecha está la gasolinera.

Giras a la izquierda en la primera calle, sigues todo recto y luego giras a la derecha. A la izquierda está la pescadería.

Vas todo recto y en la segunda calle giras a la izquierda. A la derecha está la iglesia.

Giras a la derecha y al final de la calle giras a la izquierda. Sigues todo recto y allí está la cafetería.

 

shrnutí

Quizlet