ser x estar x hay (haber)

 

sertrvalé vlastnosti a vztahy, původ, národnost, zaměsnání, vlastnictví, apod.
estarpřechodné stavy, umístění, poloha
hayneosobní slovesný tvar. Je/Jsou, náchází se, existuje, vyskytuje. Ptáme se většinou na existenci něčeho. Hay + číslo

en la ciudad

 

Preposiciones:

 

AL LADO DE... vedle...
A LA DERECHA DE... napravo od...
A LA IZQUIERDA DE... nalevo od...
ENFRENTE DE... naproti od...
ENTRE ... y ... mezi... a ...          DETRÁS DE... za

DE + EL = DEL
A + EL = AL
 

Víme, že neurčité členy ve španělštině jsou UN a UNA. Např. Es una bici. Es un cerdo. Pokud ale za neurčitým členem mužského rodu nestojí žádné podstatné jméno, UN změníme na UNO (ženský rod zůstává stejný).

Když tedy řekneme: Sí, hay uno - znamená to: ano, je tady nějaký/jeden.