Přítomný čas

časování sloves

slovesa -AR

1.slovesná třída

slovesa -ER

2.slovesná třída

slovesa -IR

3.slovesná třída